Wijzigingen eindtermen CCTV/VSS (Camerasystemen)

Op de website staan de aangepaste eindtermen CCTV/VSS. Met ingang van juni 2018 zullen de examens CCTV/VSS op basis van deze eindtermen worden geëxamineerd.