Wijziging examinering Sprinklerexamens

Vanaf december 2018 zullen alle Sprinklerexamens worden afgenomen op basis van de nieuwe NEN-EN 12845:2015 en NEN 1073:2018.