Wijziging examinering NEN 2654-1 vanaf september 2018

Met ingang van september 2018 zal uitsluitend nog geëxamineerd worden op basis van
NEN 2654-1:2015. Deze norm is van toepassing op het examen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties.