Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

In principe verandert er niet veel aan de manier waarop we uw gegevens behandelen, hier gingen we altijd al vertrouwelijk mee om en met de nodige zorgvuldigheid. De details kunt u terugvinden in onze privacyverklaring.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over ons privacybeleid. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op met onze 'Corporate Information Security & Privacy Officer', de heer Stef Mimpen: Stef.Mimpen@kiwa.nl.