Aangepaste hulpmiddelen examens

Er verandert het een en ander betreffende het gebruik van hulpmiddelen bij de examens.
Zo mag er bij de volgende examens bij zowel de open vragen als de projectopdracht, gebruik worden gemaakt van (door de kandidaat mee te nemen) normen, syllabi en andere literatuur:

  • Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties (NB: de projectopdracht zal worden ingekort, waardoor de opdracht in de gegeven tijd, die hetzelfde blijft, beter haalbaar is.)
  • Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties
  • Brandpreventiedeskundige I
  • Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties (zowel luid alarm type A als luid alarm type B)