VEELGESTELDE VRAGEN

Onderstaand treft u een aantal veelgestelde vragen aan. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, neem dan contact met ons op via 'contact' in het linker menu.

Voor een overzicht van alle examens die CertoPlan afneemt, verwijzen wij u graag naar de pagina aanbod examens.

De prijzen van onze examens (totaalprijs en de prijs per onderdeel) zijn terug te vinden op het aanmeldingsformulier van het door u gekozen examen. De aanmeldingsformulieren zijn terug te vinden onder het kopje examens, aanmelden examens.

Indien het aanmeldingsformulier niet meer op de website staat is de aanmeldingstermijn voor het examen gesloten. Wilt u toch deelnemen aan het betreffende examen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van CertoPlan, u kunt zich nog aanmelden voor het examen met spoedtoeslag tot vijf werkdagen voor het examen. Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar onze contactpagina.

De hulpmiddelen die u mag gebruiken bij het examen verschilt per examensoort en –onderdeel. In het deelreglement van het betreffende examen staan de specifiek gestelde eisen voor het gebruik van hulpmiddelen tijdens uw examen. Voor de deelreglementen verwijzen wij u naar onze pagina Eindtermen, procedures en reglementen.

Indien u dit vooraf schriftelijk aangeeft kan er extra tijd worden toegekend. Dit is in de volgende gevallen mogelijk:

  • Er is sprake van dyslexie
  • Er is sprake van een lichamelijke beperking in motoriek

U dient een schriftelijke dokters/dyslexieverklaring te overleggen.
Let op: beperkte taalkundige kennis is géén reden voor extra examentijd.

De uitslag van een schriftelijk examen wordt binnen circa 12 weken door CertoPlan aan de examenkandidaat bekend gemaakt. Van examens die uitsluitend bestaan uit meerkeuzevragen wordt de uitslag binnen circa 4 weken bekend gemaakt. Als een examenuitslag is verzonden, staat dit aangegeven op de pagina examenuitslagen.

CertoPlan verstuurt de uitslagen enkel naar de kandidaten als de factuur voor het examen is betaald. U kunt contact met ons opnemen om dit te controleren.

Bij de volgende examens blijft een voldoende voor een examenonderdeel 24 maanden na het gemaakte examen geldig:

Het is mogelijk om de niet gehaalde onderdelen in te zien binnen één maand na de bekendmaking van de uitslag en onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie en de procedure voor het aanvragen van een inzage, verwijzen wij u naar de inzageprocedure.
Het diploma dat CertoPlan uitgeeft, is niet voorzien van een einddatum.
Het diploma wordt slechts éénmaal verstrekt. Een kopie van het diploma wordt nooit verstrekt. Wel kan, tegen een vergoeding, een diplomaverklaring worden afgegeven. Voor het aanvragen van een diplomaverklaring, verwijzen wij u naar de procedure diplomaverklaring.
Graag ontvangen wij uw adreswijziging per email, u kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op onze website of stuur uw adreswijziging naar examens@certoplan.nl.
Wij nemen ook (schrijftelijke) incompany examens af. Uw locatie moet hier uiteraard wel geschikt voor zijn, om die reden verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar onze contactpagina.