Examens

Ieder examen wordt minimaal éénmaal per jaar afgenomen. Examendata zijn onder voorbehoud. CertoPlan behoudt zich het recht, om in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, het examen te annuleren en/of de examendata te wijzigen. CertoPlan zal, indien mogelijk, een alternatief bieden. CertoPlan benoemt voor elk examen een onafhankelijke examencommissie. Onder verantwoordelijkheid van deze commissie worden de opgaven, antwoorden en correctie-instructies vastgesteld, de examens gecorrigeerd en wordt de uitslag vastgesteld. Een examencommissie kan voor meerdere examens verantwoordelijk zijn.

Op alle examens die door CertoPlan worden afgenomen is het raamreglement en een (of meerdere) deelreglement(en) van toepassing. De tekst van de reglementen (alsmede de eindtermen) kunt u downloaden van onze website of per e-mail opvragen via examens@certoplan.nl. Voor ieder examen is een aanmeldingsformulier beschikbaar op de website van CertoPlan. Kandidaten dienen zich hiermee aan te melden voor het examen binnen de vastgestelde aanmeldingstermijn.

Aanmelden kan alleen schriftelijk. U dient zich uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het examen aan te melden. De exacte sluitingsdatum voor aanmelding staat op het aanmeldingsformulier vermeld. Indien u zich na de sluitingsdatum aanmeldt zijn daar extra kosten aan verbonden. Indien een kandidaat verhinderd is aan het examen deel te nemen of zich voor een examen wenst terug te trekken, dient deze zijn inschrijving te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving tot 5 werkdagen voor dat het examen plaatsvindt. Er vindt dan restitutie van het examengeld plaats minus administratiekosten. Bij annulering langer dan 14 dagen vóór het examen, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 5 werkdagen vóór de examendatum blijft het volledige examengeld verschuldigd.