CertoPlan Certoplan

WIJZIGING EXAMINERING NEN 2654-1 VANAF SEPTEMBER 2018 

 

Met ingang van september 2018 zal uitsluitend nog geëxamineerd worden op basis van
NEN 2654-1:2015. Deze norm is van toepassing op het examen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties.