CertoPlan Certoplan

VEELGESTELDE VRAGEN

Onderstaand treft u een aantal veelgestelde vragen aan. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, neem dan contact met ons op via 'contact' in het linker menu.

 

VOOR WELKE EXAMENS KAN IK TERECHT BIJ CERTOPLAN?

Voor een overzicht van alle examens die CertoPlan afneemt, verwijzen wij u graag naar de pagina aanbod examens.

WAAR KAN IK DE PRIJZEN VAN DE EXAMENS VINDEN?

De prijzen van onze examens (totaalprijs en de prijs per onderdeel) zijn terug te vinden op het aanmeldingsformulier van het door u gekozen examen. De aanmeldingsformulieren zijn terug te vinden onder het kopje examens, aanmelden examens. 

HET AANMELDINGSFORMULIER STAAT NIET MEER OP DE WEBSITE, KAN IK MIJ NOG AANMELDEN?

Indien het aanmeldingsformulier niet meer op de website staat is de aanmeldingstermijn voor het examen gesloten. Wilt u toch deelnemen aan het betreffende examen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van CertoPlan, u kunt zich nog aanmelden voor het examen met spoedtoeslag tot vijf werkdagen voor het examen. Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar onzecontactpagina.

WELKE HULPMIDDELEN MAG IK BIJ HET EXAMEN GEBRUIKEN?

De hulpmiddelen die u mag gebruiken bij het examen verschilt per examensoort en –onderdeel. In het deelreglement van het betreffende examen staan de specifiek gestelde eisen voor het gebruik van hulpmiddelen tijdens uw examen. Voor de deelreglementen verwijzen wij u naar onze pagina Eindtermen, procedures en reglementen.

KAN IK EXTRA TIJD AANVRAGEN VOOR EEN EXAMEN?

Indien u dit vooraf schriftelijk aangeeft kan er extra tijd worden toegekend. Dit is in de volgende gevallen mogelijk:

 • Er is sprake van dyslexie
 • Er is sprake van een lichamelijke beperking in motoriek

U dient een schriftelijke dokters/dyslexieverklaring te overleggen.

Let op: beperkte taalkundige kennis is géén reden voor extra examentijd.

WANNEER KRIJG IK DE UITSLAG VAN MIJN EXAMEN?

De uitslag van een schriftelijk examen wordt binnen circa 12 weken door CertoPlan aan de examenkandidaat bekend gemaakt. Van examens die uitsluitend bestaan uit meerkeuzevragen wordt de uitslag binnen circa 4 weken bekend gemaakt. Als een examenuitslag is verzonden, staat dit aangegeven op de pagina examenuitslagen.

OP DE WEBSITE STAAT DAT DE UITSLAG VAN DE EXAMENS IS VERSTUURD, MAAR IK HEB DE UITSLAG VAN MIJN EXAMEN NOG NIET ONTVANGEN. HOE KAN DAT?

CertoPlan verstuurt de uitslagen enkel naar de kandidaten als de factuur voor het examen is betaald. U kunt contact met ons opnemen om dit te controleren.

HOE VAAK MAG IK DEELNEMEN AAN EEN HEREXAMEN?

Bij de volgende examens blijft een voldoende voor een examenonderdeel 24 maanden na het gemaakte examen geldig:

 
 • Blusgassystemen 2
 • Brandpreventie deskundige I
 • Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties
 • Ontwerpdeskundige Rookbeheersingssystemen
 • Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties
 • Projecteringsdeskundige camerasystemen
 • Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties
 • aankomend Sprinklertechnicus
 • Sprinklertechnicus
 • Sprinkler voor Leidinggevend Monteur
 

Binnen deze 24 maanden kan/kunnen één of meerdere herexamen(s) worden gedaan voor de onvoldoende gemaakte examenonderdelen.

 

 

 

Bij de volgende examens blijft een voldoende voor een examenonderdeel 12 maanden geldig:

 
 • Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen
 • Onderhoudsdeskundige Droge Blusleidingen 
 

Binnen deze 12 maanden kan er herexamen worden afgelegd.

 

 

 

Bij de volgende examens blijven de cijfers niet geldig en is er géén herexamen mogelijk:

 
 • Installatiedeskundige Rookbeheersingssystemen
 • Onderhoudsdeskundige Rookbeheersingssystemen
 

Het volledige examen dient opnieuw te worden afgelegd.

 

KAN IK MIJN EXAMEN INZIEN?

Het is mogelijk om de niet gehaalde onderdelen in te zien binnen één maand na de bekendmaking van de uitslag en onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie en de procedure voor het aanvragen van een inzage, verwijzen wij u naar de inzageprocedure.  

HOELANG IS MIJN DIPLOMA GELDIG?

Het diploma dat CertoPlan uitgeeft, is niet voorzien van een einddatum.

IK BEN MIJN DIPLOMA KWIJTGERAAKT, WAT KAN IK DOEN?

Het diploma wordt slechts éénmaal verstrekt. Een kopie van het diploma wordt nooit verstrekt. Wel kan, tegen een vergoeding, een diplomaverklaring worden afgegeven. Voor het aanvragen van een diplomaverklaring, verwijzen wij u naar de procedure diplomaverklaring.

IK BEN VERHUISD, HOE KAN IK MIJN ADRESWIJZIGING DOORGEVEN?

Graag ontvangen wij uw adreswijziging per email, u kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op onze website of stuur uw adreswijziging naar examens@certoplan.nl.

NEEMT CERTOPLAN OOK INCOMPANY EXAMENS AF?

Wij nemen ook (schrijftelijke) incompany examens af. Uw locatie moet hier uiteraard wel geschikt voor zijn, om die reden verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar onze contactpagina.