CertoPlan Certoplan

 Algemeen

 Algemene voorwaarden CertoPlan

 Privacyverklaring CertoPlan

 

 Eindtermen  

 Eind- en toetstermen Aankomend brandpreventie deskundige

 Eind- en toetstermen ABV

 Eind- en toetstermen Blusgassystemen 2 

 Eind- en toetstermen Bouwkundige Brandveiligheid 

 Eind- en toetstermen BMI

 Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I 

 Eind- en toetstermen CCTV/VSS

 Eindtermen MBV

 Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen

 Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Droge Blusleidingen

 Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

 Eind- en toetstermen Rookbeheersingssystemen

 Eind- en toetstermen (Aankomend) Sprinklertechnicus

 Eind- en toetstermen Sprinkler voor Leidinggevend Monteur

 Eind- en toetstermen Watermisttechniek I

 Eindtermen TBMB

 Eindtermen TBV

 

 Procedures

 Diplomaverklaring

 Inzage procedure 

 Procedure verzoek tot herziening

 Bezwaarprocedure  

 

 Reglementen

 Deelreglement Blusgassystemen 2

 Deelreglement Bouwkundige Brandveiligheid

 Deelreglement Brandmeldinstallaties  

 Deelreglement Brandpreventie deskundige  

 Deelreglement Camerasystemen

 Deelreglement Onderhoud Blusmiddelen

 Deelreglementen overzicht CertoPlan B.V.  

 Deelreglement Ontruimingsalarminstallaties  

 Deelreglement Rookbeheersingssystemen

 Deelreglement Sprinkler

 Deelreglement Sprinkler voor Leidinggevend Monteur

 Deelreglement Watermisttechniek I

 Raamreglement examens CertoPlan B.V.